X
Trwa nabór do klasy I SP
i uzupełniający do klas II-VIII na rok 2020/21

(zakładka rekrutacja)
(
Trwa nabór do klasy I LO na rok 2020/21
Rekrutacja uzupełniająca do klas I-III liceum
trwa cały rok

(zakładka rekrutacja)
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00
szkoła otwarta w każdą sobotę od 10.00 - 13.00
telefon-566598970; 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
10 najlepszych gimnazjów w Toruniu

Jak podała „Gazeta Wyborcza” z 13 marca 2015 roku Społeczne Gimnazjum Językowe GEM znalazło się na liście dziesięciu najlepszych toruńskich gimnazjów.

 Przy tworzeniu rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki zeszłorocznego egzaminu. Nasi uczniowie zyskali 74,15 proc. pkt, dzięki czemu zajęliśmy dziewiąte miejsce.

Na nasz sukces złożyło się wiele czynników: wiedza uczniów, ich wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej, która nieustannie motywowała uczniów do wytężonej pracy. Nie bez znaczenia są też inne, jak: nauka w klasach liczących do 10 osób, zwiększona liczba godzin z przedmiotów obowiązkowych, indywidualizacja procesu nauczania, a także duży wybór zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania oraz zdolności naszych podopiecznych. Pragniemy sprostać oczekiwaniom uczniów i rodziców, a także zapewnić im miejsce w wymarzonych liceach. Rodzice powierzający nam swoje dzieci, darzą nas jednocześnie zaufaniem, które dodatkowo motywuje do podnoszenia jakości naszego kształcenia. Naszym głównym celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy.

Jesteśmy szkołą przyjazną. Uczęszczać do nas może każdy, kto pragnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje.  Rozmowa kwalifikacyjna pozwala ustalić, jakie potrzeby posiada dziecko i jak można pomóc mu w pokonywaniu ewentualnych trudności w nauce. Wszyscy uczniowie są dla nas wyjątkowi. Kładziemy ogromny nacisk na indywidualną pracę z dzieckiem, dostosowując metody i wymagania do jego poziomu oraz zdolności. Świadomość wspólnej pracy z uczniem oraz trud włożony w przygotowanie uczniów do egzaminu, sprawiają, że cieszy nas każdy, nawet najdrobniejszy sukces. To dzięki temu, nawet mniej zdolni uczniowie pokonują swoje słabości i osiągają dobre wyniki.