X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej

W środę 30.04.2014 uczniowie naszych szkół brali udział w uroczystym podniesieniu flagi na maszt, a następnie w apelu z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na początku Mikołaj z klasy czwartej przedstawił szkic historyczny, który wprowadził wszystkich w podniosły nastrój tamtych wydarzeń.  Następnie uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, którym uświetnili 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na koniec wszyscy odśpiewali Hymn Polski.