X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Certyfikat Wiarygodnej Szkoły

Certyfikat Wiarygodnej Szkoły jest wystawiony w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych i Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz na podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowych Komisji Edukacyjnych.

Społeczna Szkoła Podstawowa GEM przeszła 3 stopniowy proces weryfikacji oparty na trzech kryteriach

  1. edukacyjnym (na podstawie skali staninowej opracowanej przez Centralną Komisję Edukacyjną, egzaminów zewnętrznych oraz innych osiągnięć szkoły)
  2. bazy (pracownie, wyposażenie, platforma edukacyjna, biblioteka, zajęcia rozwijające, stołówka oraz udział w akcjach)
  3. bezpieczeństwa ( monitoring, zewnętrzny i wewnętrzny, wyróżnienie placówki przez uczniów i rodziców „zadowolony konsument”.

Nasza szkoła uzyskała certyfikat z ilością 345 punktów.