X
Sprawdzian szóstoklasisty 2016!
Nasza szkoła osiągnęła najwyższą średnią w Toruniu ze wszystkich szkół publicznych
i niepublicznych - Nasz wynik to 88,8%
(
Sekretariat szkoły czynny w wakacje
pon-piątki w godz. 7.30-15.30
Trwa nabór do klas:
I - VIII szkoły podstawowej,
uzupełniający do III klasy gimnazjum
oraz do I klasy Liceum Językowego
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Certyfikat Wiarygodnej Szkoły

Certyfikat Wiarygodnej Szkoły jest wystawiony w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych i Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz na podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowych Komisji Edukacyjnych.

Społeczna Szkoła Podstawowa GEM przeszła 3 stopniowy proces weryfikacji oparty na trzech kryteriach

  1. edukacyjnym (na podstawie skali staninowej opracowanej przez Centralną Komisję Edukacyjną, egzaminów zewnętrznych oraz innych osiągnięć szkoły)
  2. bazy (pracownie, wyposażenie, platforma edukacyjna, biblioteka, zajęcia rozwijające, stołówka oraz udział w akcjach)
  3. bezpieczeństwa ( monitoring, zewnętrzny i wewnętrzny, wyróżnienie placówki przez uczniów i rodziców „zadowolony konsument”.

Nasza szkoła uzyskała certyfikat z ilością 345 punktów.