X
Trwa nabór do klasy I SP
i uzupełniający do klas II-VIII na rok 2020/21

(zakładka rekrutacja)
(

Rekrutacja uzupełniająca do klas I-III liceum
trwa cały rok

(zakładka rekrutacja)
Sekretariat od 17.01.2021 czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 17.00
telefon-566598970; 502 557 865
DNI OTWARTE
w każdą sobotę marca, kwietnia i maja
od 10.00 do 13.00
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Certyfikat Wiarygodnej Szkoły

Certyfikat Wiarygodnej Szkoły jest wystawiony w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych i Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz na podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowych Komisji Edukacyjnych.

Społeczna Szkoła Podstawowa GEM przeszła 3 stopniowy proces weryfikacji oparty na trzech kryteriach

  1. edukacyjnym (na podstawie skali staninowej opracowanej przez Centralną Komisję Edukacyjną, egzaminów zewnętrznych oraz innych osiągnięć szkoły)
  2. bazy (pracownie, wyposażenie, platforma edukacyjna, biblioteka, zajęcia rozwijające, stołówka oraz udział w akcjach)
  3. bezpieczeństwa ( monitoring, zewnętrzny i wewnętrzny, wyróżnienie placówki przez uczniów i rodziców „zadowolony konsument”.

Nasza szkoła uzyskała certyfikat z ilością 345 punktów.