X
Sprawdzian szóstoklasisty 2016!
Nasza szkoła osiągnęła najwyższą średnią
w Toruniu ze wszystkich szkół publicznych
i niepublicznych - Nasz wynik to 88,8%
(
Sekretariat szkoły czynny
w okresie wakacyjnym - pon-piątki
w godz. 8.30-15.00
------------------
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:
poniedziałek - 2 września
8.30 - SP VIII + LO
10.00 - SP V-VII
11.30 - SP I-IV
Trwa rekrutacja do:
- I klasy LO po klasie VIII
- I klasy szkoły podstawowej

oraz rekrutacja uzupełniająca
do klas II - VIII szkoły podstawowej,
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Certyfikat Wiarygodnej Szkoły

Certyfikat Wiarygodnej Szkoły jest wystawiony w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych i Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz na podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowych Komisji Edukacyjnych.

Społeczna Szkoła Podstawowa GEM przeszła 3 stopniowy proces weryfikacji oparty na trzech kryteriach

  1. edukacyjnym (na podstawie skali staninowej opracowanej przez Centralną Komisję Edukacyjną, egzaminów zewnętrznych oraz innych osiągnięć szkoły)
  2. bazy (pracownie, wyposażenie, platforma edukacyjna, biblioteka, zajęcia rozwijające, stołówka oraz udział w akcjach)
  3. bezpieczeństwa ( monitoring, zewnętrzny i wewnętrzny, wyróżnienie placówki przez uczniów i rodziców „zadowolony konsument”.

Nasza szkoła uzyskała certyfikat z ilością 345 punktów.