X
Trwa nabór do klasy I SP
i uzupełniający do klas II-VIII na rok 2021/22

(zakładka rekrutacja)
(

Rekrutacja uzupełniająca do klas I-III liceum
trwa cały rok

(zakładka rekrutacja)
Sekretariat od 07.07.2021 czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30 - 15.00
telefon-566598970; 502 557 865
DNI OTWARTE
w każdą sobotę lipca i sierpnia
od 10.00 do 13.00
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Dzień Bezpiecznego Internetu -9 luty

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (9 luty) zorganizowałem szkolny konkurs dotyczący zagrożeń w sieci. Skierowany był do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej. Zadaniem uczniów było stworzenie pracy graficznej dowolną metodą (np. plakat, kolaż, rysunek, praca komputerowa) dotyczącej zagrożeń w Internecie i bezpiecznego korzystania z sieci.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni ocenami celującymi z informatyki i plastyki. Ponadto na godzinach wychowawczych została odtworzona prezentacja dotycząca akcji społecznej „Razem w sieci z Plikiem i Folderem” omawiająca podstawowe zagrożenia w sieci i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.