X
Sprawdzian szóstoklasisty 2016!
Nasza szkoła osiągnęła najwyższą średnią
w Toruniu ze wszystkich szkół publicznych
i niepublicznych - Nasz wynik to 88,8%
(
Sekretariat szkoły czynny
w okresie wakacyjnym - pon-piątki
w godz. 8.30-15.00
------------------
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:
poniedziałek - 2 września
8.30 - SP VIII + LO
10.00 - SP V-VII
11.30 - SP I-IV
Trwa rekrutacja do:
- I klasy LO po klasie VIII
- I klasy szkoły podstawowej

oraz rekrutacja uzupełniająca
do klas II - VIII szkoły podstawowej,
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
,,Fauna i flora Madagaskaru” – lekcja w Ogrodzie Zoobotanicznym dla klas I-III SP

Dnia 25.04. 2014 roku uczniowie klas I-III udali się to toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, aby wziąć udział w zajęciach dotyczących flory i fauny Madagaskaru.  Na lekcji zostały omówione wybrane gatunki roślin i zwierząt oraz zagrożenia powodujące spadek liczebności przedstawicieli rodziny lemurowatych. Dzieci z zainteresowaniem oglądały prezentację multimedialną, a następnie poszły obejrzeć mieszkańców zoo.