X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
,,Fauna i flora Madagaskaru” – lekcja w Ogrodzie Zoobotanicznym dla klas I-III SP

Dnia 25.04. 2014 roku uczniowie klas I-III udali się to toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, aby wziąć udział w zajęciach dotyczących flory i fauny Madagaskaru.  Na lekcji zostały omówione wybrane gatunki roślin i zwierząt oraz zagrożenia powodujące spadek liczebności przedstawicieli rodziny lemurowatych. Dzieci z zainteresowaniem oglądały prezentację multimedialną, a następnie poszły obejrzeć mieszkańców zoo.