X
Trwa nabór do klasy I SP
i uzupełniający do klas II-VIII na rok 2020/21

(zakładka rekrutacja)
(

Rekrutacja uzupełniająca do klas I-III liceum
trwa cały rok

(zakładka rekrutacja)
Sekretariat od 17.01.2021 czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 17.00
telefon-566598970; 502 557 865
DNI OTWARTE
w każdą sobotę marca, kwietnia i maja
od 10.00 do 13.00
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Konkurs Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna” dla 6 latków

Grupa Edukacyjna Menedżer
Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa GEM

REGULAMIN

Konkursu Piosenki Patriotycznej dla 6 latka
„Moja Ojczyzna”

Celem głównym Konkursu jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień wokalnych, w nabywaniu umiejętności realizowania się poprzez muzykę
oraz pogłębianie zainteresowań muzycznych a także wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej.
Ponadto Konkurs ma na celu integrację dzieci z różnych przedszkoli.

 • 1 Organizator

Organizatorem i pomysłodawcą Konkursu Piosenki Patriotycznej dla 6 latka „Moja Ojczyzna” jest Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa GEM z siedzibą w Toruniu
przy ulicy Żółkiewskiego 46.

 • 2 Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział dzieci urodzone w 2013 roku.

 • 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

Konkurs Piosenki  Patriotycznej dla 6 latka „Moja Ojczyzna” odbędzie się 8 listopada 2019 roku o godzinie 14:15 w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej GEM
przy ul. Żółkiewskiego 46.

 • 4 Rejestracja uczestników i zasady zgłoszenia do Konkursu

Opiekunowie uczestników proszeni są o wypełnienie „Karty Zgłoszeniowej”
i przesłanie pocztą na adres placówki: Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa GEM, ul. Żółkiewskiego 46; 87 – 100 Toruń lub e-mailowy: gem.artystyczny@gmail.com
do 31 października 2019 roku.
Oświadczenie uczestnika należy wypełnić dla każdego dziecka biorącego udział
w konkursie.

 • 5 Zasady ogólne Konkursu

W Konkursie może wziąć udział uczestnik/uczestnicy (solista lub zespół)
z przedszkola. Uczestnik/uczestnicy konkursu wykonuje/ją jeden dowolny utwór z repertuaru patriotycznego (dopuszczalny półplayback, śpiew a capella). Uczestnicy korzystający z półplaybacków zobowiązani są do dostarczenia organizatorom płyt z nagraniem w formacie mp3 na płycie CD lub pendrive
na adres szkoły lub adres mailowy wyżej podane do 31 października 2019 roku.
Nagrań w wersji playback nie przewiduje regulamin.

 • 6 Jury

Organizator powołuje Jury, które oceniać będzie: walory głosowe, muzykalność, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

 • 7 Nagroda

Nagrodę i dyplom otrzymują uczniowie, którzy w ocenie Jury uzyskali najwyższą liczbę punktów za swoje występy i zostali  uplasowani
na miejscu I, II  i III. Dla wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie przewidziany jest pamiątkowy dyplom i upominek. Każdy nauczyciel przygotowujący uczniów do występu otrzyma dyplom uznania.

 • 8 Postanowienia końcowe

Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne,rozstrzygać będzie Organizator, który ponadto zastrzega sobie prawo
do zmiany daty Konkursu. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: gem.artystyczny@gmail.com lub pod tel. 056 -659-89-70 lub 603-456-550

Załączniki:

 1. Regulamin
 2. Karta zgłoszenia
 3. Oświadczenie

(Aleksandra Meler)