X
Trwa nabór do klasy I SP
i uzupełniający do klas II-VIII na rok 2020/21

(zakładka rekrutacja)
(

Rekrutacja uzupełniająca do klas I-III liceum
trwa cały rok

(zakładka rekrutacja)
Sekretariat od 09.11.2020 czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 14.00
telefon-566598970; 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Misja i koncepcja kształcenia

 

GEMmisja

W momencie zakładania szkół przyświecały nam następujące cele – najważniejszy jest człowiek – uczeń, który ma prawo dorastać w atmosferze przyjaźni, rzetelności, prawości i szeroko rozumianej miłości.

Ma też obowiązek dostrzegać innych starszych od siebie, od których powinien dużo się uczyć, to nauczyciele i starsi uczniowie oraz młodszych, nad którymi powinien roztaczać opiekę, przekazywać im swoje doświadczenia – to z kolei młodsi koledzy ze szkoły podstawowej i klasy „zerowej” , dla których to przede wszystkim starsze koleżanki i koledzy są autorytetami.

 

Zależało mam na stworzeniu szkoły innej, szkoły – rodziny, w której wszyscy mają swoje miejsce i poczucie bezpieczeństwa, w której podstawą jest rozwój osobowy człowieka od początku procesu kształcenia.

 

Nie małą rolę odgrywają tu Rodzice – nie małą?

No właśnie, mówi się, że szkoła powinna tylko wspomagać proces wychowawczy dzieci, a głównie powinni zajmować się tym rodzice.

Spójrzmy jednak na otaczającą nas rzeczywistość. Praca, tempo życia, zmęczenie i zmieniające się zwyczaje społeczne nie zawsze pozwalają nam rodzicom w pełni wywiązywać się z naszych powinności w sposób doskonały.

Dlatego coraz częściej nasze dzieci albo trafią do dobrych szkół, gdzie oprócz wykształcenia otrzymają również tę namiastkę rodziny, czas na rozmowy, wyjaśnienia, tłumaczenia i rozważania, albo szukają tego czego im intuicyjnie brakuje u rówieśników…

 

Wzorcem do utworzenia szkoły była rodzina wielopokoleniowa.

Czy to dobry pomysł? Pozytywną odpowiedzią na to pytanie jest fakt uczęszczania do naszej szkoły wielu rodzeństw.

Gdyby rodzice nie byli zadowoleni ze szkoły nie posyłaliby swoich młodszych dzieci, a te z kolei, gdyby wiedziały, że ich starsze rodzeństwo nie było szczęśliwe w swojej szkole na pewno nie chciałoby się w niej uczyć.

 

Potwierdzeniem tej teorii, ale też i największą nagrodą za naszą pracę, był napis na remontowanej ścianie jaki uczniowie umieścili podczas jednej z imprez  w zeszłym roku –

kochamy naszą szkołę”.

Ze wzruszeniem pozwoliliśmy sobie na dopisanie dwóch słów

my również”.

Oby tak dalej!

 

 

 

GEM – koncepcja kształcenia

 

Wybraliśmy trzy elementy kształcenia niezbędne w obecnym i przyszłym życiu każdego człowieka:

 

 • znajomość i umiejętność posługiwania się językami obcymi przez naszych uczniów jest jednym z priorytetów szkoły. Językiem wiodącym jest język angielski. Lekcje odbywają się 5 razy w tygodniu. Uczniowie uczą się również języka: hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
 • umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w zdobywaniu wiedzy ale i w kształtowaniu osobowości i umiejętności komunikacyjnych, tak aby przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • kształtowanie przedsiębiorczości i intelektualnej kreatywności, są to cechy, niezbędne do zdobywania wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemów a także współpracy i współdziałania w grupie

 

Kształcenie jest dla nas zjawiskiem wielowarstwowym, toteż używamy do niego wielu instrumentów:

 • jasno przekazywane tematy lekcyjne to dobra kadra dydaktyczna,
 • ocenianie kształtujące: precyzja tematu, cele lekcji, metody pracy, kryteria oceniania, jasno wyartykułowane słabe i mocne strony pracy to najlepsze ocenianie ale też filozofia pracy i życia, tym lepsza, że powyższe składowe ustalane są na początku lekcji wraz z uczniami,
 • warunki lokalowe – nowe przestrzenne pomieszczenia ale i świetnie wyposażone sale lekcyjne;
 • kształcenie osobowości poprzez stymulowanie i rozwój zainteresowań; najszersza gama propozycji zajęć rozwijających, ale również uzupełniających i wyrównujących (jeżeli zaistnieje taka potrzeba),
 • ścisła współpraca z rodzicami – planowe spotkania klasowe z wychowawcą raz w miesiącu, planowe konsultacje z całą kadrą pedagogiczną na które rodzic przychodzi ze swoim dzieckiem, możliwość indywidualnego spotkania się z wychowawcą zgodnie z grafikiem spotkań indywidualnych (raz w tygodniu), oraz telefony w razie nieobecności ucznia bądź jakichkolwiek zarysowujących się problemów – czyli troska i profilaktyka,
 • Konsultacje od strony ucznia: trójstronne spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli nic o nas bez nas,
 • wyrabianie nawyków uczestniczenia w wystawach, spektaklach teatralnych oraz lekcjach kinowych; czyli obycie towarzyskie,
 • lekcje z protokołu menedżerskiego (savoir vivre poszerzony o zagadnienia z protokołu dyplomatycznego),
 • wyjątkowa atmosfera, którą podkreślają wszyscy odwiedzający nas goście. U nas każdy jest kimś wyjątkowym.

 

 

GEMczego oczekujemy:

 

 • od ucznia:
   – rzetelnej pracy nad rozwojem swojego umysłu i swojej osobowości;

– kultury osobistej;

– poszanowania pracy swojej i innych;

– prawości;

– punktualności;

 

 • od rodziców:
   – ścisłej współpracy ze szkołą na rzecz swojego dziecka;

– uczestnictwa w trójstronnych spotkaniach rodzice – uczniowie – nauczyciele;

 

 

GEM – co dajemy:

 

 • Bazując na diagnozie i obserwacji rozwijamy indywidualne talenty i zainteresowania każdego ucznia tworząc dla niego optymalny dostosowany do jego możliwości profil uczenia się,
 • naukę w małych liczebnie klasach 10 – 12 uczniów,
 • wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną,
 • wyjątkową, rodzinną atmosferę,
 • bezpieczną szkołę (domofony, monitoring),
 • najszerszą gamę zajęć rozwijających i kół zainteresowań – bez ograniczeń ilości uczestników (sprawdź naszą ofertę),
 • zajęcia dodatkowe na basenie, lodowisku, jazdę konną, hip-hop, zumbę,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia z logopedii,
 • naukę savoir vivre,
 • od 5 do 9 godzin j. angielskiego w tygodniu
 • inne języki obce do wyboru(niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski i włoski)
 • naukę przedsiębiorczości na wszystkich etapach kształcenia,
 • bardzo dobre warunki lokalowe – 19 komfortowych, bardzo dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, 2 pracownie internetowe (na 15 stanowisk), pracownię interaktywną, pracownię multimedialną, siłownię wewnętrzną i zewnętrzną, salę do ćwiczeń, oraz do zumby i hip-hop, salę do ZPT dla chłopców i oddzielną dla dziewcząt, stołówkę,
 • wysokiej klasy sprzęty do dyspozycji dla uczniów w salach lekcyjnych,
 • swobodny dostęp do komputerów, Internet stacjonarny po światłowodzie i WIFI,
 • indywidualną ścieżkę edukacyjną dla każdego ucznia,
 • wyjazdy na targi w kraju i zagranicą,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • wyjścia i wyjazdy do kin, teatrów i na wystawy,
 • egzaminy potwierdzające zasób wiedzy z języka angielskiego – TOEIC Bridge, TOEIC
 • egzaminy ECDL – ośrodek egzaminacyjny na miejscu,
 • pomoc doradcy zawodowego w określeniu drogi kariery zawodowej w oparciu o indywidualne predyspozycje i upodobania (gimnazjum)

 

 

GEM – pracujemy aby nasi uczniowie:

 

 • nauczyli się samodzielności w zdobywaniu i gromadzeniu wiedzy, oraz wykorzystywaniu jej w praktyce.
 • nabywali nawyku dbania o zdrowie swoje i innych prowadząc zdrowy tryb życia,
 • kształcili zmysł przedsiębiorczości i umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijali w sobie szeroko rozumianą kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • rozwijali w sobie szacunek i miłość do życia, ludzi i otaczającego ich świata,
 • rozwijali swoje zainteresowania, świadomie tworząc swoją osobowość,
 • byli dociekliwi i zawsze dążyli do znalezienia odpowiedzi na zadawane sobie pytania,
 • nie poddawali się słabościom,
 • szukali swojego miejsca wśród ludzi mądrych, poszukujących niestandardowych rozwiązań,
 • dostrzegali w nauce możliwości rozwoju intelektualnego,
 • utrwalali w sobie uczucia patriotyczne poprzez poszerzanie wiedzy o swojej Ojczyźnie, ale również, żeby umieli odnaleźć się w roli obywatela świata,
 • zdobywali ogładę i obycie towarzyskie czynnie uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta i kraju,

 

 

Pamiętaj !

 

Prowincja to nie miejsce zamieszkania ale sposób myślenia.