X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Kadra administracyjna

1

 Senia Martuszewska – dyrektor Grupy Edukacyjnej Menedżer,

 tel./fax: 056 659 89 70


2

Edward Martuszewski – dyrektor Ośrodka Szkoleń DORADUS

Menedżer projektu:
„Atrakcyjny zawód kluczem do sukcesu”
„Podwyższanie kwalifikacji drogą do awansu zawodowego”

tel. 056 655 32 00
fax. 056 659 89 70


3

Małgorzata Kulesza – vice Dyrektor Grupy Edukacyjnej Menedżer


4

Joanna Walenkiewicz – Sekretarz Grupy Edukacyjnej Menedżer

tel.: 056 659 89 70