X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Organ prowadzący

1

Senia Martuszewska to osoba o wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Od 1979 roku czynny pedagog i opiekun dzieci i młodzieży. Organizator młodzieżowego koła folklorystycznego w Janowie. Wielokrotny organizator letnich wypoczynków jako pracownik szkół państwowych. Dwunastoletni staż jako Instruktor oraz drużynowa ZHP. Zastępca ds programowych komendanta Hufca ZHP Rodło w Olsztynie. Pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Członek organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stały członek komisji Oświaty i Wychowania w Radzie miasta Olsztyn w latach 1987 – 1989. Opiekun zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej „Buzie na luzie”. Założyciel Fundacji Protomni. Menedżer projektu pn. „Języki obce drogą do awansu zawodowego pracowników administracji, turystyki i służb medycznych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezes Grupy Edukacyjnej Menedżer.

Założyciel:

  • Społecznej Szkoły Podstawowej
  • Społecznego Gimnazjum Językowego
  • Społecznego Liceum Ogólnokształcącego o Profilu Menedżerskim
  • Studium Biznesu i Języków Obcych