X
Sprawdzian szóstoklasisty 2016!
Nasza szkoła osiągnęła najwyższą średnią w Toruniu ze wszystkich szkół publicznych
i niepublicznych - Nasz wynik to 88,8%
(
Sekretariat szkoły czynny pon-piątki
w godz. 7.30-17.00
------------------
DNI OTWARTE:
wszystkie soboty marca i kwietnia
w godzinach 10.00 - 13.00
Trwa nabór do:
I klasy LO po klasie VIII
oraz do klas I - VIII szkoły podstawowej,
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Rekrutacja

.
.
GEM – rekrutacja

Liczba uczniów w klasach: od 10 – 12

 

 • Dwujęzyczna klasa „O”

Enroll in the bilingual Primary School to class „O” in Społeczna Szkoła Podstawowa GEM

 • Excellent conditions for learning – 12 pupils per a class
 • 10 hours of English lessons weekly
 • Daily Polish lessons for foreign pupils
 • Integrated teaching
 • Qualified teachers
 • Games in English
 • CL I L -Teachers in bilingual classes complete the currciculum in Polish and introduce English terminology of their subject
 • Wide range of extracurricular classes and activities to enable pupils to develop their skills and talents e.g. swimming, ice skating, chess, drama
 • ICT lessons

.

 • Oferujemy:
 • Dziesięć godzin języka angielskiego w tygodniu,
 • Dodatkowo zajęcia gry i zabawy w języku angielskim,
 • Język polski dla dzieci angielskojęzycznych,
 • Zintegrowany system nauczania przedmiotów i języka angielskiego,
 • Wysoko wykształconą i doświadczoną kadrę w pracy dwujęzycznej z dziećmi,
 • Bardzo dobrze wyposażone sale,
 • Rodzinną atmosferę,

Więcej o klasie O

 

 • Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa GEM

.

 • Zgłoszenie dziecka do szkoły:
 • zapisy do klasy „0”  i klasy I szkoły podstawowej trwają cały rok,
 • obowiązuje kolejność zgłoszeń,
 • zgłoszenia dziecka rodzice/prawni opiekunowie mogą dokonać osobiście
  w sekretariacie szkoły (PDF) lub za pomocą karty zgłoszenia pocztą elektroniczną  (DOC),
 • zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, lub na listę rezerwową,
 • do szkoły przyjmujemy uczniów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z dzieckiem
  i jego rodzicami,
 • aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną należy zadzwonić do sekretariatu szkoły i ustalić termin spotkania,
 • pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do szkół GEM.

 

 • Rodzice uczniów zapisanych do I klasy szkoły podstawowej dostarczają  następujące dokumenty:
 • ksero aktu urodzenia dziecka,
 • 3 zdjęcia,
 • PESEL dziecka,
 • zaświadczenie o ukończeniu klasy „0” oraz opinię pedagogiczną,
 • opinię Poradni PP o gotowości podjęcia nauki w szkole dziecka 6-letniego,
  które nie uczęszczało do klasy „0”,
 • karta badania rozwoju i zdrowia dziecka 6-letniego,
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia,
 • karta badania rozwoju i zdrowia dziecka 5- letniego( do klasy „0”),
 • przyjęcie ucznia do szkoły następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dotyczącej woli umieszczenia dziecka w Społecznej Szkole Podstawowej GEM
  przez rodziców i dyrektora szkoły oraz uiszczenie wpisowego.

 

 • Rekrutacja uzupełniająca

Rodzice uczniów zapisanych uzupełniająco do klas II-VIII szkoły podstawowej dostarczają  następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu ostatniej klasy,
 • 3 zdjęcia,
 • PESEL ucznia,
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia,
 • karta zdrowia dziecka,
 • przyjęcie ucznia do szkoły następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dotyczącej woli umieszczenia dziecka w Społecznej Szkole Podstawowej GEM
  przez rodziców i dyrektora szkoły oraz uiszczenie wpisowego.

 

.

 • Społeczne Gimnazjum Językowe:

 

 • Zgłoszenie ucznia do gimnazjum:
 • rekrutacja do klasy II i III gimnazjum trwa cały rok.
 • obowiązuje kolejność zgłoszeń,
 • zgłoszenia dziecka rodzice/prawni opiekunowie mogą dokonać osobiście
  w sekretariacie szkoły (PDF)  lub za pomocą karty zgłoszenia pocztą elektroniczną(DOC),
 • zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, lub na listę rezerwową
 • do gimnazjum przyjmujemy uczniów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
  z uczniem i jego rodzicami,
 • aby umówić się na rozmowę należy zadzwonić do sekretariatu szkoły i ustalić termin spotkania,
 • pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do szkół GEM

 

  • Uczniowie zapisani do I klasy gimnazjum dostarczają  następujące dokumenty:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • 3 zdjęcia,
 • PESEL ucznia,
 • ewentualne opinie Poradni PP dotyczące ucznia,
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia,
 • kartę zdrowia,
 • świadectwo ukończenia klasy VI, oraz wynik sprawdzianu ( po zakończeniu roku szkolnego),
 • przyjęcie ucznia do szkoły następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dotyczącej woli umieszczenia dziecka w Społecznym Gimnazjum Językowym przez rodziców
  i dyrektora szkoły oraz uiszczenie wpisowego.

 

 • Rekrutacja uzupełniająca

Uczniowie zapisani uzupełniająco do klas I – III gimnazjum dostarczają  następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu ostatniej klasy,
 • 3 zdjęcia,
 • PESEL ucznia,
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia,
 • karta zdrowia dziecka,
 • przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dotyczącej woli umieszczenia dziecka w Społecznym Gimnazjum Językowym
  przez rodziców i dyrektora szkoły oraz uiszczenie wpisowego.

 

.

 • Społeczne Ogólnokształcące Liceum Językowe GEM z Klasami Gimnazjalnymi :

 

 • Zgłoszenie ucznia do liceum:
 • rekrutacja do klasy I liceum trwa cały rok.
 • zgłoszeni uczniowie muszą wykazać się:
 • – oceną dobrą lub wyższą ze sprawowania na I i II półrocze w klasie III gimnazjum,
 • – średnią ocen powyżej 4,0 na I i II półrocze w klasie III gimnazjum,
 • – łącznym wynikiem z egzaminu gimnazjalnego powyżej 60%,
 • obowiązuje kolejność zgłoszeń,
 • zgłoszenia dziecka rodzice/prawni opiekunowie mogą dokonać osobiście
  w sekretariacie szkoły (PDF) lub za pomocą karty zgłoszenia pocztą elektroniczną  (DOC),
 • zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, lub na listę rezerwową,
 • do liceum przyjmujemy uczniów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem
  i jego rodzicami,
 • aby umówić się na rozmowę należy zadzwonić do sekretariatu szkoły i ustalić termin spotkania,
 • pierwszeństwo mają uczniowie, których rodzeństwo uczęszcza do szkół GEM.

 

  • Uczniowie zapisani do I klasy liceum dostarczają  następujące dokumenty:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • 3 zdjęcia,
 • PESEL ucznia,
 • ewentualne opinie Poradni PP dotyczące ucznia,
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia,
 • kartę zdrowia,
 • świadectwo ukończenia klasy III gimnazjum, oraz wynik egzaminu gimnazjalnego (po zakończeniu roku szkolnego),
 • przyjęcie ucznia do szkoły następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dotyczącej woli umieszczenia dziecka w Liceum przez rodziców i dyrektora szkoły oraz uiszczenie wpisowego.

 

 • Rekrutacja uzupełniająca

Uczniowie zapisani uzupełniająco do klas I – III liceum dostarczają  następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu ostatniej klasy,
 • 3 zdjęcia,
 • PESEL ucznia,
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia,
 • karta zdrowia dziecka,
 • przyjęcie ucznia do szkoły następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dotyczącej woli umieszczenia dziecka w Liceum przez rodziców i dyrektora szkoły oraz uiszczenie wpisowego.