X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Sprawdzian 2016 – najlepszy wyniki w Toruniu – 88,8%

Zamieszczona tabela uwzględnia średnie uzyskane w podstawowych szkołach w Toruniu bez wyników z języka obcego. Nasza szkoła uzyskała 85,4% a po uwzględnieniu średniej z języka angielskiego – 96% ogólna średnia wzrosła do 88,8%!

W środę 29 czerwca 2016 roku  w dzienniku toruńskim ,,Nowości” opublikowano wyniki sprawdzianu szóstoklasistów.  Sprawdzał on wiedzę i umiejętności z języka polskiego, z matematyki i języka obcego. Wśród szkół niepublicznych i publicznych nasza szkoła okazała się najlepsza.  Nasi  uczniowie osiągnęli najwyższy wynik. Z języka polskiego jako jedyni  w Toruniu przekroczyliśmy 90%.

Pani Dyrektor Senia Martuszewska powiedziała: Jestem dumna z moich uczniów i nauczycieli. Zyskali najwyższą średnią w mieście. Nie ukrywamy, że wysoko stawiamy poprzeczkę  naszym uczniom, ale dzięki mało licznym klasom jesteśmy też w stanie z każdym z nich pracować indywidualnie.  Wiemy, kto co lubi i jakie talenty należy u niego rozwijać. Ten wynik to dla nas wielka satysfakcja.  Gratulujemy uczniom i życzymy w przyszłości wielu sukcesów. Szczególne podziękowania należą się naszym nauczycielom, którzy przygotowali szóstoklasistów do tego sprawdzianu: pani Joannie Domeradzkiej – Kowalkowskiej (j.polski-90,6%), pani Annie Tuczyńskiej (matematyka-80,0%) oraz pani Małgorzacie Marchlewskiej – Ziemiak (j.angielski-96,0%).

Sprawdzian 2016- Toruń - Kopia