X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

Zgodnie z Komunikatem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

„Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.”

W związku z tym
nasza szkoła została zamknięta na okres
16.03.2020 – 25.03.2020
telefon kontaktowy – 502 557 865

Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie – moodle.gem.edu.pl

Nowy adres e-dziennika https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun

W razie problemów komunikacyjnych poprzez e-dziennik proszę o kontakt telefoniczny z wychowawcami klas.