X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
ECDL
Czym jest ECDL?

Certyfikat udowadnia, że osoba go posiadająca zdała z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny weryfikujący wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informacyjnej oraz oraz sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętności obsługi komputera (użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów , arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych). 

Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców, ponieważ jest jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia, dzięki temu pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.*

Certyfikat ECDL utrzymuje swoją ważność bezterminowo.

Czym jest ECDL A?

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Kurs i egzamin

Kurs przygotowujący do przystąpienia do egzaminu składa się z 7 modułów (średnio 20 godz. lekcyjnych/moduł). Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu ECDL bez konieczności udziału w kursie przygotowującym.

W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych Ośrodek DORADUS załatwia sprawy formalne związane z przystąpieniem do egzaminu.

Opłaty za egzamin ustala Polskie Towarzystwo Informatyczne- szczegóły tutaj.