X
Trwa nabór do klasy I SP
i uzupełniający do klas II-VIII na rok 2020/21

(zakładka rekrutacja)
(

Rekrutacja uzupełniająca do klas I-III liceum
trwa cały rok

(zakładka rekrutacja)
Sekretariat od 17.01.2021 czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 17.00
telefon-566598970; 502 557 865
DNI OTWARTE
w każdą sobotę marca, kwietnia i maja
od 10.00 do 13.00
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
ECDL
Czym jest ECDL?

Certyfikat udowadnia, że osoba go posiadająca zdała z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny weryfikujący wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informacyjnej oraz oraz sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętności obsługi komputera (użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów , arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych). 

Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców, ponieważ jest jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia, dzięki temu pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.*

Certyfikat ECDL utrzymuje swoją ważność bezterminowo.

Czym jest ECDL A?

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Kurs i egzamin

Kurs przygotowujący do przystąpienia do egzaminu składa się z 7 modułów (średnio 20 godz. lekcyjnych/moduł). Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu ECDL bez konieczności udziału w kursie przygotowującym.

W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych Ośrodek DORADUS załatwia sprawy formalne związane z przystąpieniem do egzaminu.

Opłaty za egzamin ustala Polskie Towarzystwo Informatyczne- szczegóły tutaj.