X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Szkolenia

Podstawowe szkolenia komputerowe

W ramach szkoleń podstawowych prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi programów Microsoft (pakiet 2007, 2010 i 2013) takich jak: Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Publisher.

Do podstawowych szkoleń należą również: „Obsługa systemu operacyjnego Windows z wykorzystaniem elementów sieci LAN i Internetu”

Specjalistyczne szkolenia komputerowe

Kadry i płace

 •  w ramach szkolenia uczestnicy uzyskują informacje z zakresu:
 •  prawa pracy (Kodeks pracy),
 •  wyliczania należności wynikających ze stosunku pracy (wynagrodzenia, inne świadczenia pieniężne oraz ubezpieczenia społeczne),
 •  tworzenia pism oraz prowadzenia spraw kadrowych (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy),
 •  obsługi programów kadrowych-płacowych (Symfonia, Płatnik)

Księgowość komputerowa

 •  w ramach szkolenia uczestnicy uzyskują informacje z zakresu:
 •  nadrzędnych zasad rachunkowości i obsługi bankowej;
 •  obsługi programów komputerowych: arkusz kalkulacyjny Excel, ZUS-Płatnik, Symfonia, Rachmistrz
 •  zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Grafika komputerowa

 •  uczestnicy szkolenia uzyskują szeroką wiedzę z zakresu obsługi programów graficznych: Adobe Photoshop, Corel Draw, Flash, Gimp

Tworzenie stron www- szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 •  język HTML;
 •  kaskadowe arkusze stylów CSS;
 •  tekstowe i graficzne edytory HTML;
 • systemy zarządzania treścią CMS- przegląd;
 •  animacje na stronach www – Macromedia Flash;
 •  język Java Script;
 •  język PHP i SQL;
 •  publikacja i promocja strony www

Kosztorysowanie – tematyka szkolenia dotyczy:

 •  wykorzystania technik komputerowych w pracy biurowej firmy;
 •  wykorzystania w projektach kosztorysowych arkusza kalkulacyjnego Excel;
 •  obsługi programu kosztorysowego RODOS

Administrowanie siecią – uczestnik szkolenia zdobywa informacje z zakresu:

 •  ogólnej charakterystyki sieci komputerowych;
 •  charakterystyki i wykorzystywania narzędzi do rozwiązywania problemów;
 •  administrowania siecią opartą na Windows;
 •  konfiguracji sieci TCP/IP w systemie Windows (usługi serwerowe sieci);
 •  administrowania siecią w oparciu o system Unix/Linux;
 •  charakterystyki systemu sieciowego Novell NetWare