X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!

- język polski - 80,6%
- język angielski -91,5%
- język rosyjski - 100%
- matematyka - 64,2%
(
Sekretariat szkoły czynny
poniedziałek -piątek
w godz. 7.15-17.00
tel. 56-659-89-70
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I - II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 SP – najmłodsi

W środę 19 czerwca o godzinie 11.30 rozpoczęliśmy trzecią część zakończenia roku szkolnego. Najmłodsi czyli klasa I -II -III i IV zebrali się w naszym ogrodzie z licznie towarzyszącymi im rodzinami. Po przywitaniu wszystkich przez panią dyrektor, panie wychowawczynie zaczęły wręczać świadectwa, dyplomy i nagrody swoim wychowankom. Całą uroczystość prowadziła pani Hanna Dzikiewicz wychowawczyni klasy pierwszej, której wręczyła osobiście piękne świadectwa. Kolejna klasa II otrzymała świadectwa od swojej wychowawczyni pani Magdaleny Dziergowskiej. Bardzo serdecznie pożegnała się ze swoimi wychowankami wychowawczyni klasy III pani Monika Kostrzycka. Całość uroczystości zamykała klasa IV ze swoją wychowawczynią panią Katarzyną Stalkowską. Wszystkie wychowawczynie życzyły wesołych i bezpiecznych wakacji.