X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę 19 czerwca wszyscy spotkali się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. W naszej szkole przebiegało ono w 3 turach. O 8.30 spotkali się uczniowie klasy pierwszej LO, III Gimnazjum i VIII Szkoły Podstawowej. W tej grupie mieliśmy dwie klasy absolwentów, ostatni rocznik gimnazjum i pierwszych absolwentów ósmej klasy. Ponieważ wyniki z egzaminów zewnętrznych były bardzo dobre (SP i GM) wszyscy byli zadowoleni. Dodatkowo znak zbliżających się wakacji dodawał skrzydeł. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Małgorzata Kulesza, przywitała wszystkich i przekazała mikrofon pani Annie Borkowskiej – wychowawczyni klasy I Liceum. Następnie dyplomy otrzymali uczniowie-absolwenci klasy III Gimnazjum od swojej wychowawczyni pani Joanny Domeradzkiej-Kowalkowskiej , która w ciepłych słowach opisała każdego swojego wychowanka. Najmłodsi w tym gronie Absolwenci Szkoły Podstawowej otrzymali świadectwa od swojego wychowawcy pana Stanisława Nobika. Przedstawiciele absolwentów obu klas podziękowali nauczycielom za trud i pomoc w nauce i nie tylko… Spotkanie I tury podsumowała Pani Dyrektor Senia Martuszewska, życząc bezpiecznych i wesołych wakacji. Bardzo miłym prezentem okazało się piękne tableau przekazane przez rodziców klasy VIII SP – dziękujemy!

O 9.30 na uroczystym rozdaniu świadectw spotkały się klasy:  siódme, szósta i piąta.

O godzinie 11.00 przyszli najmłodsi – klasy pierwsza, druga, trzecia i czwarta Szkoły Podstawowej.

Bezpiecznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!