X
Trwa nabór do klasy I SP i I LO na rok szkolny 2022/23
Trwa nabór uzupełniający do klas II-VIII SP
oraz do klas II-III LO
(
Rozpoczynamy nabór dla 6-latków do
zerówki na rok szkolny 2022-2023

oraz do oddziałów przedszkolnych na następne lata
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7.15 - 17.00
w piątki 7.15 – 15.00
telefon-566598970; 502 557 865
DNI OTWARTE
W KAŻDĄ SOBOTĘ MIESIĄCA
w godzinach 10.00 - 13.00
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Konkurs muzyczny

„Gratka dla 5 latka”

 

Plakat_Konkurs_Gratka_5_latka

REGULAMIN

Konkursu Muzycznego „Gratka dla 5 latka”

 

Celem głównym Konkursu jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień wokalnych, nabywaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę oraz pogłębianie zainteresowań muzycznych. Ponadto Konkurs ma na celu promowanie piosenek z repertuaru dziecięcego oraz integrację dzieci z różnych przedszkoli.
 

  • 1 Organizator

Organizatorem i pomysłodawcą Konkursu Muzycznego „Gratka dla 5 latka” jest Społeczna Szkoła Podstawowa GEM z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 46.
 

  • 2 Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział dzieci urodzone w 2009 i 2010 roku.
 

  • 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

Konkurs Muzyczny „Gratka dla 5 latka” odbędzie się 28 marca 2015 roku o godzinie 10.30 w Społecznej Szkole Podstawowej GEM przy ul. Żółkiewskiego 46.
 

  • 4 Rejestracja uczestników i zasady zgłoszenia do Konkursu

Opiekunowie uczestników proszeni są o wypełnienie „Karty Zgłoszeniowej”
i przesłanie pocztą na adres placówki:

Społeczna Szkoła Podstawowa GEM,

ul. Żółkiewskiego 46; 87 – 100 Toruń

lub e-mailowy: gratka5latka@gmail.com

do 20 marca 2015 roku.
 

  • 5 Zasady ogólne Konkursu

W Konkursie wyznacza się dwie kategorie występów wokalnych:

  • soliści
  • duety

Uczestnik konkursu wykonuje jeden dowolny utwór z repertuaru piosenki dziecięcej (dopuszczalny półplayback, śpiew a capella). Uczestnicy korzystający z półplaybacków zobowiązani są do dostarczenia organizatorom płyt z nagraniem w formacie mp3 na płycie CD lub pendrive na adres szkoły lub adres mailowy wyżej podane do 20 marca 2015 roku. Nagrań w wersji playback nie przewiduje regulamin.
 

  • 6 Jury

Organizator powołuje profesjonalne Jury, które oceniać będzie: walory głosowe, muzykalność, sposób aranżacji oraz ogólny wyraz artystyczny.
 

  • 7 Nagroda

W każdej kategorii kryształową nutkę i dyplom otrzymają uczniowie, którzy w ocenie Jury uzyskali najwyższą liczbę punktów za swoje występy i zostali  uplasowani na miejscu I, II  i III. Dla wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie przewidziany jest pamiątkowy dyplom i upominek. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności dla najlepszego występu w obu kategoriach. Nagrodę rzeczową oraz dyplom uznania otrzyma również nauczyciel/ opiekun I miejsca  w Konkursie. Każdy nauczyciel przygotowujący uczniów do występu otrzyma dyplom uznania.

  • 8 Postanowienia końcowe

Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty Konkursu. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: gratka5latka@gmail.com lub pod tel. 056 -659-89-70

 

Pobierz regulamin konkursu tutaj

Pobierz kartę zgłoszenia tutaj