Konkurs „Wesołe wierszyki 6 latka”

Serdecznie zapraszamy  przedszkola z Torunia do udziału w konkursie  „Wesołe wierszyki 6 latka” organizowanym przez Społeczną Językową Szkołę Podstawową GEM z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 46. Konkurs organizowany jest online. Swoje występy należy nagrać i przesłać na adres mailowy organizatora. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem, kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem uczestnika dodanych w załącznikach.

Uczestnicy którzy w ocenie Jury uzyskali najwyższą liczbę punktów za swój występ  i zostali uplasowani na miejscu I, II i III otrzymają dyplom, słodkości oraz nagrodę rzeczową.

W kategorii „Nagroda publiczności” wyróżnia się tylko I miejsce – z największą ilością polubień.  „Nagrodą Publiczności” jest dyplom, nagroda rzeczowa oraz wstęp na „Festyn Rodzinny”, który odbędzie się 3.06.2022r. od godz.16:00 w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej GEM w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 46.   

Ważne DATY:

do 20 maja 2022 roku – przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: wesolewierszyki6latka@gmail.com

do 26.05.2022 roku – przesłanie nagrań wierszyków na adres mailowy: wesolewierszyki6latka@gmail.com

Od 27.05.2022r. – 30.05.2022r. będzie trwało głosowanie na profilu Facebook Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej GEM w kategorii „Nagroda publiczności”.

31.05.2022r. – ogłoszenie Laureatów na  profilu Facebook Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej GEM.