X
Trwa nabór do klasy I SP i I LO na rok szkolny 2022/23
Trwa nabór uzupełniający do klas II-VIII SP
oraz do klas II-III LO
(
Rozpoczynamy nabór dla 6-latków do
zerówki na rok szkolny 2022-2023

oraz do oddziałów przedszkolnych na następne lata
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7.15 - 17.00
w piątki 7.15 – 15.00
telefon-566598970; 502 557 865
DNI OTWARTE
W KAŻDĄ SOBOTĘ MIESIĄCA
w godzinach 10.00 - 13.00
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Projekty EFS

Projekt „Nowe umiejętności kluczem do aktywności zawodowej”

Projekt „Nowe umiejętności kluczem do aktywności zawodowej” realizowany jest ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%) w ramach poddziałania 6.1.1 POKL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 115 osób bezrobotnych – 70 miejsc przewidziano dla osób, które ukończyły 45 lat.

„Języki obce drogą do awansu zawodowego pracowników branży administracyjnej, turystyki i służb medycznych”

Projekt w 75% finansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa.

Ilość osób objęta wsparciem: 300

Forma wsparcia: szkolenie językowe dla branży admninistracji, turystyki i służb medycznych. Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych chcących świadomie podnosić swoje kwalifikacje zaqwodowe. Celem kursu jest wzrost mobilności zawodowej Beneficjentów Ostatecznych poprzez nabycie i poszerzenie umiejętności posługiwania się językami obcymi w komunikacji zawodowej jak i w życiu codziennym. Beneficjenci Ostateczni zostaną podzieleni na grupy: pod względem zaawansowania, wykonywanych zawodów oraz wieku. Aby osiągnąć wysokie wyniki oraz w celu podniesienia konkurencyjności będą zastosowane skorelowane metody nauki w oparciu o: Internet, TV, Video, CD, podręczniki, ćwiczenia oraz słowniki. Cały cykl nauki zostanie podzielony na 2 semestry, które będą się kończyły testami zaliczeniowymi oraz testami indywidualnego postępu w nauce, zaś cały kurs egzaminem w 4 płaszczyznach: gramatyka, czytanie i pisanie, tłumaczenie, konwersacje również z nativem. Całość zostanie uwieńczona wewnętrznym certyfikatem ukończenia kursu.

Beneficjent Ostateczny: Beneficjentami ostatecznymi są pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poza godzinami pracy zamieszkujące Toruń i okolice. Zatrudnione w Toruniu. Uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na grupy wg. wykonywanego zawodu. Odrębną grupę będą stanowiły osoby skupione w branży turystycznej czyli: kelnerzy, recepcjoniści, hotelaże sklepikarze i pracownicy biur turystycznych. Stosowanie odpowiedniego słownictwa orazaranżacje sytuacyjne będą odgrywały bardzo ważną rolę. Drugą grupę będą stanowili pracownicy służb medycznych a w szczególności lekarze, pielęgniarze a także pracownicy pogotowia ratunkowego. Ostatnią grupę stanowią pracownicy administracyjni, urzędnicy i funkcjonariusze państwowi.

Rekrutacja: Beneficjent ostateczny powinien wypełnia kwestionariusz zgłoszeniowy i dostarcza poprawnie wypełniony dokument do biura projektu na ul. Żółkiewskiego 46 87-100 Toruń.

Okres realizacji projektu: od 15.03.2006 do 15.03.2007

Okres trwania zajęć: od 3.04.2006 do 15.03.2007

Cykliczność zajęć: 2 zjazdy po 2 godziny lekcyjne na tydzień

Obszar realizacji: Toruń i okolice