Zajęcia z technik pamięciowych

Uczniowie Społecznego Gimnazjum Językowego wzięli udział w zajęciach przedstawiających techniki szybkiego zapamiętywania i uczenia się. Pani Sylwia przeprowadziła szereg symulacji i ćwiczeń praktycznych, które pokazały jak można łatwiej nauczyć się fragmentów wiedzy niezbędnej dla własnego rozwoju. To zawsze był i jest temat bardzo interesujący jak najłatwiej opanować tę trudna sztukę. Niektórzy mają to w genach inni muszą wypracować.

Dodaj komentarz